Obveza dostave e-adrese sudskom registru i e-komunikacija

Obveza upisa e-mail adrese u sudski registar.

Obveza upisa adrese elektroničke pošte u sudski registar je uvedena zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru. U skladu s time, trgovačko društvo i drugi subjekt upisa obvezan je najkasnije u roku od 3 mjeseca od upisa osnivanja u sudski registar podnijeti zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte i to putem propisanog obrasca Zahtjeva za upis/promjenu adrese elektroničke pošte (dalje: Zahtjev).
Navedeni tromjesečni rok za upis elektroničke pošte odnosi se dakle na one pravne osobe koje se prvi put upisuju u sudski registar. Premda to nije izričito propisano zakonom, mišljenja smo da bi i već osnovani i upisani subjekti također trebali zatražiti upis adrese elektroničke pošte u sudski registar. Ako netko nije dostavio taj podatak u roku od tri mjeseca, onda to treba učiniti čim prije.
Propisana je i obveza da se dostavi podatak o promjeni adrese elektroničke pošte već upisane u sudski registar.
Obveza upisa elektroničke pošte u sudski registar provodi se na način da se popunjeni (pomoću računala) i vlastoručno potpisan (od strane svih članova uprave trgovačkog društva) Zahtjev dostavlja nadležnom sudskom registru, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom. Prijava i isprave priložene uz prijavu moraju biti ispisani crnim slovima veličine od 10 do 12 točaka, uredno, pregledno, čitljivo, bez brisanja, pretipkavanja ili umetanja i bez nepoznatih kratica. Prijava se ne smije dostavljati u preslici i ne smije biti otiskana dotrajalom vrpcom pisaćeg stroja ili pisača.

Obveza elektroničke komunikacije sa sudovima

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku uvedena je obveza svih pravnih osoba (trgovačkih društava, ustanova, zadruga, udruga i dr.) da zatraže pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima, i to do 1. rujna 2020. godine. Ova se komunikacija sa sudovima odnosi na parnične, ovršne i izvanparnične postupke.
Ostali subjekti (npr. obrtnici, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i sl.) također mogu (ali nemaju obvezu!) zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije, i nakon 1. rujna 2020. godine.
Pravne osobe moraju zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem Ministarstva pravosuđa i uprave RH.

Uputa za uključivanje pravnih osoba u e Komunikaciju

Za uključenje u e Komunikaciju potrebno je na adresu elektroničke pošte ekomunikacija@pravosudje.hr dostaviti podatke:

 • OIB pravne osobe
 • naziv pravne osobe
 • adresa elektroničke pošte (e-mail na koji ćete dobivati obavijesti o sudskim pismenima pristiglim e Komunikacijom u sigurni elektronički pretinac)
 • ime i prezime, OIB osobe ovlaštene za rad u e Komunikaciji (Ministarstvo će inicijalno uključiti isključivo osobe koje su upisane u Sudskom registru kao ovlaštene osobe za zastupanje, dok te osobe mogu pri prvom ulasku na web aplikaciju e Komunikacija dati ovlasti drugim osobama).

Tehnički preduvjeti za prijavu na uslugu e Komunikacija su slijedeće:

 1. Elektronička vjerodajnica razine 3 ili više
  Lista svih prihvaćenih vjerodajnica dostupna je na poveznici https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667.
 1. Potpisni certifikat
  Potpisni certifikat koristi se za potpisivanje dokumenata kvalificiranim elektroničkim potpisom. Kvalificirani elektronički potpis, sukladno e IDAS uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU 910/2014), ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis.

Ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata u Hrvatskoj su:

 • Financijska agencija (FINA)
 • Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD)
 • MUP, posredno, u vidu izdavanja osobne iskaznice

Potpisni certifikati izdaju se na zaštićenom USB uređaju ili pametnim karticama, te imaju određeni rok valjanosti.

Napominjemo kako je od FINA-e i/ili AKD-a moguće dobiti na istom sticku/kartici elektroničku vjerodajnicu i potpisni certifikat.

Upis u interni registar u Ministarstvu pravosuđa (provedeno kroz informacijski sustav, od strane
Ministarstva pravosuđa).

Usluzi e-komunikacija se pristupa preko poveznice https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/

Komentiraj