O nama

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, porezno savjetovanje

CONSOLID j.d.o.o.
Gračanski Mihaljevac 8, 10000 Zagreb

Naš cilj je osigurati kvalitetu Vašeg upravljanja poslovanjem i financijama te pomoći u ostvarivanju temelja za konstantno poboljšanje vaših procesa.

Mišljenja smo da računovodstvo, važan dio sustava društva u cjelini, prvenstveno mora managementu osigurati informacije za donošenje ispravnih poslovnih odluka.

Računovodstvene politike moraju zadovoljiti kriterije pravovremenosti, relevantnosti, točnosti i cjelovitosti. Samo takva informacija omogućava objektivno sagledavanje financijskog položaja i rezultata poslovanja te donošenje poslovnih odluka kojima će se izbjeći prijetnje i iskoristiti poslovne prilike.

Znanje i iskustvo daje nam potpunu sigurnost u izboru metoda i rješenja koje predlažemo u određenim okolnostima.

Kao knjigovodstveno – računovodstveni servis specijalizirani smo za pružanje slijedećih usluga:

  • vođenje financijskog i robno – materijalnog knjigovodstva
  • vođenje kadrovske evidencije i obračuna plaća s naglaskom na obračun plaća za izaslane radnike
  • izvještavanje prema nadležnim institucijama (FINA, MF Porezna uprava, MF Carinska uprava, DZS i HNB)
  • praćenje poreznih propisa i zakona i pravovremeno upućivanje u iste
  • sudjelovanje tijekom poreznih i revizijskih nadzora
  • savjetovanje
  • kontroling
  • pomoć pri korištenju i implementaciji računovodstvenih programa
  • upravljanje i nadzor nad unutarnjim odjelima društva